3 + 17 =
Vyriešte tento jednoduchý matematický problém a vložte výsledok. Napr. pre 1+3, zadajte 4.