fbpx

Objednávka

section-2f0e4be
Pridaj sa k VILLANET ešte dnes!
Vyplňte prosím požadované údaje

Súhlasím so spracúvaním zadaných osobných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo, email, požadované miesto pripojenia) spoločnosťou Key IT Solutions, s.r.o. (kontaktné údaje v odkaze), ako prevádzkovateľom týchto osobných údajov, pre účely prípravy ponuky služieb spoločnosti, kontaktovania a následnej komunikácie ohľadom služieb spoločnosti. Ochrana týchto osobných údajov podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Zadané osobné údaje budú prevádzkovateľom spracúvané po dobu 2 mesiacov od odoslania formulára, v prípade záujmu dotknutej osoby až do doby, kedy budú služby spoločnosti dostupné v požadovanom mieste pripojenia. Poskytnutie týchto osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť tieto osobné údaje, bez ich poskytnutia však nie je možné realizovať účel, pre ktorý sa poskytujú. Tieto osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho súhlasu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať, v takom prípade však odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť ich spracúvania pred jeho odvolaním. Osobný údaj nebude odovzdávaný žiadnym tretím príjemcom, ak o to Účastník výslovne nepožiada. Účastník má v súlade s GDPR právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k tomuto osobnému údajmi, jeho opravu alebo vymazanie, popr. obmedzenia spracovania, aj právo na prenosnosť údajov. Tieto žiadosti je možné zasielať na email info@villanet.sk alebo podať telefonicky na telefónnom čísle 053 32 11 299. Odberateľ má ďalej právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov.